JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 086-306-9355 , 081-315-9847    @alvasupply  

Bioline THC Card 40T(แบบจุ่ม)

มีผู้ชม 386 ครั้ง
ชุดตรวจสารเสพติด Bioline THC Card 40T (แบบจุ่ม)
ชุดตรวจสารเสพติด Bioline THC Card 40T (แบบจุ่ม) สำหรับ ตรวจกัญชา
Bioline THC Card 40T
ยี่ห้อ :  BIOLINE
รุ่น :    แบบสตริปเทส
รายละเอียด :  ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ไบโอไลน์ ทีเอชซี สตริป (แบบจุ่ม
ใช้ตรวจสอบหาสารเสพติด “ กัญชา ”ชุด ตรวจสารเสพติดชนิดเร็วแบบขั้นตอนเดียว
สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าใช้สำหรับตรวจหากัญชาและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะ มนุษย์
ตั้งแต่ความเข้มข้นเพียง 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ขึ้นไป
 
คุณลักษณะ
- สำหรับการวินิจฉัยในหลอดทดลองเท่านั้น
- ใช้หลักการทดสอบแบบ competitive binding assay
- วิธีการสอบแบบขั้นตอนเดียว
- ความไวและความจำเพาะสูง
องค์ประกอบในชุดตรวจ :
- สตริปทดสอบ 100 เทส แยกบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดผนึก ภายในบรรจุสารดูดความชื้น
- คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม/กล่อง
อุปกรณ์ที่ต้องการแต่ไม่ได้จัดหาให้ :
- ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ (ถ้วยใส่ปัสสาวะ)
- นาฬิกาจับเวลา
- ถุงมือแพทย์
- ฉลาก ชื่อ-สกุล ติดภาชนะใส่ปัสสาวะ
วิธีทำการทดสอบ :
- นำแผ่นทดสอบออกจากซองบรรจุ (ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบและทดสอบให้เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง)
- จุ่มแผ่นทดสอบลงในปัสสาวะโดยจุ่มไม่เกินระดับขีดที่ลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ
- รออ่านผลที่เวลา 5 นาที
การแปลผล :
- ผลลบ มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น 2 แถบ ทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ (โดยไม่คำนึงถึงความเข้มข้นของสี)
แสดงว่าไม่มี กัญชาและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะหรือมีแต่น้อยกว่า 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
- ผลบวก มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นบริเวณแถบควบคุมใกล้ตำแหน่งที่จับขีดบนเพียง 1 แถบ 
แสดงว่ามีปริมาณกัญชาและเมตาบอไลท์ ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
- แปลผลไม่ได้ ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบคุม ซึ่งอาจเป็นเพราะจุ่มแถบทดสอบผิดวิธี
หรือ แถบทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่
หมายเหตุ :
ระดับความเข้มแถบสีบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ แต่ยังคงพิจารณาผลการทดสอบเป็นลบ
ซึ่งต้องปรากฎเป็นสีชมพู
ข้อจำกัดของการทดสอบ :
1) ชุดทดสอบนี้ออกแบบให้ใช้กับปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น
2) แม้บางครั้งการทดสอบนี้ใช้เวลาเพียง 1 นาที ก็สามารถให้ผลลบได้ แต่ เพื่อให้ได้ผลการ
ทดสอบที่ถูกต้องควรอ่านผลที่เวลา 5 นาที
3) บางครั้งการทดสอบนี้อาจให้ผลบวกได้ ทั้งๆ ที่ตัวอย่างตรวจมีปริมาณกัญชาและเมตาบอไลท์น้อยกว่า
4) แม้ว่าชุดทดสอบนี้จะมีความเที่ยงตรง แต่บางครั้งอาจถูกรบกวนจากสารต่าง ๆ ในปัสสาวะได้ ทำให้ผลที่ได้ผิดไป
5) การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นที่ให้ผลเชิงคุณภาพ มิใช่เชิงปริมาณ
6) สารบางอย่าง เช่น สารฟอกขาวหรือสารออกซิไดส์ซิ่ง อย่างแรง ทำให้ผลการทดสอบผิด
พลาดได้จึงควรเก็บตัวอย่างตรวจและทำการทดสอบใหม่
การเก็บรักษา :
เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศา ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้ถึงวันหมดอายุ ที่ระบุไว้ในซองบรรจุ
 
หมายเหตุ :
ชุดตรวจสารเสพติดชนิดไบโอไลน์ ทีเอชซี สตริป (แบบจุ่ม) สามารถเก็บได้นานถึง 2 ปี
และบรรจุอยู่ในซองฟอยล์ มีจำนวน 100 test ต่อ 1 กล่อง
 
 
 
 
 
© 2023 www.alvasupply2019.com All rights reserved.