JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 086-306-9355 , 081-315-9847    @alvasupply  

Bioline

มีผู้ชม 415 ครั้ง
ชุดตรวจสารเสพติด Bioline THC Card 40T (แบบตลับ
ชุดตรวจสารเสพติด Bioline THC Card 40T (แบบตลับ) สำหรับ ตรวจกัญชา
 
รายละเอียด :
ไบ โอไลน์ ทีเอชซี การ์ด เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า
ใช้สำหรับตรวจหากัญชาในปัสสาวะ โดยสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 50
นก./มล. ขึ้นไป เป็นชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟี แบบขั้นตอนเดียว บรรจุ 40 ชิ้นต่อ
กล่อง การทดสอบนี้ให้ผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้นเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการผลยืนยันแน่นอน 
ต้องนำวิธีทางเคมีที่มีความจำเพาะมากกว่ามาใช้ เช่น Gas Chromatography /
Mass Spectrophotometry ( GC/MS)  เมื่อผลการตรวจเบื้องต้นเป็นบวก ควรนำการพิจารณา
อาการทางคลินิกและการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญมาประกอบกับผล การทดสอบ
 
วิธีการทำการทดสอบ :
: วางตลับทดสอบและปัสสาวะไว้ที่อุณหภูมิห้อง (20-30 °C)  ก่อนทำการทดสอบ
และซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยฉีกขาด
1.  นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
2.  หยดปัสสาวะโดยใช้หลอดหยดที่เตรียมให้ 4 หยด  ที่หลุมตัวอย่าง (S)
โดยรอหยดแรกซึมก่อน จึงหยดหยดต่อไป
3.  อ่านผลที่เวลา 5 นาที
 
การแปลผล : ผลลบ
มี แถบสีแดงปรากฏขึ้น  2 แถบ ทั้งแถบควบคุม (C) และแถบตรวจ (T) โดยไม่คำนึงถึงความ
เข้มของแถบสี แสดงว่าไม่มีกัญชาและเมตาบอไลท์อยู่ในปัสสาวะ หรือมีแต่ต่ำกว่า 50 
นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
 
ผลบวก
มี แถบสีแดงปรากฏขึ้น บริเวณแถบควบคุม (C)  เพียง 1 แถบ ไม่ปรากฏแถบสีบริเวณแถบตรวจ 
(T) แสดงว่ามีปริมาณกัญชาและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
 
แปลผลไม่ได้
ปรากฏ เฉพาะแถบตรวจ (T)  หรือไม่ปรากฏแถบสีใดๆ อาจเป็นเพราะทำการทดสอบผิดวิธี
หรือตลับทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้ตลับทดสอบอันใหม่
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2024 www.alvasupply2019.com All rights reserved.