JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 086-306-9355 , 081-315-9847    @alvasupply  

น้ำยาเดลต้าเมทริ แม็กซายด์

มีผู้ชม 2001 ครั้ง
น้ำยาเดลต้าเมทริน 2.5% แม็กซายด์
     น้ำยาเดลต้าเมทริน 2.5% แม็กซายด์
    สารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน 2.5 % EC ( deltamethrin 2.5 % EC )
    ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ Deltamet เดลต้าเมทริน 2.5 % เป็นสารไพรีทรอยด์สังเคราะห์
ซี่งองค์การอนามัยโลก(WHO)รับรองให้ใช้เพื่อกำจัดแมลง
ที่เป็นพาหะนำโรคทางสาธารณะสุขและแมลงที่เป็นพาหะทางปศุสัตว์ใช้กำจัดแมลงได้มากชนิด
เช่น แมลงบินได้แก่ แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ ผีเสื้อข้าว แมลงคลานได้แก่ แมลงสาบ มด เห็บ หมัด
แมลงปีกแข็ง แมงมุม ตลอดจนแมลงที่เป็นศัตรูผลิตผลทางการเกษตร เช่น มอดแป้ง มอด
ข้าวสาร ด้วงงวงข้าว ไรข้าว
    แม็กซายด์ 2.5 % เหมาะสำหรับการกำจัดแมลง แบบกวาดล้างและระบาดรุนแรงเพราะ
โครงสร้างของแม็กซายด์เป็นสูตร EC(EmulsipiableConcentrate) ซี่งออกฤทธิ์ได้เฉียบพลัน
โดยการถูกตัวตายจึงสามารถกวาดล้าง แมลงได้อย่างรวดเร็ว
 
      แม็กซายด์ 2.5 % ปลอดภัยต่อมนูษย ์และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน องค์การอนามัยโลก 
และในฟาร์มปศุสัตว์ ไม่มีฤทธิ์ตกต้าง ในเนื้อ นม และไข่ จึ่งทำให้มั่นใจว่า ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 แม็กซายด์ 2.5 % มีประสิทธิ์ภาพในการกำจัดแมลงสูงกว่า ไซเปอร์เมทริน (Cypermethrin)
10 เท่า และสามารถใช้ควบคุมแมลง ที่มีการดื้อต่อสารกำจัดแมลง ในกลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟต 
ออร์กาโนคลอรีน ได้อีกด้วย
     แม็กซายด์ 2 .5 % สามรถที่จะพ่นหมอกควันโดยผสมน้ำมัน หรือเครื่องพ่นชนิดสเปรย์ ที่ผสมน้ำได้
- ค่าความปลอดภัย Acutr Dermal Rat LD50 > 2000 mg/k
 
     อัตราการใช้ ควบคุมและกำจัดยุง
ใช้ แม็กซายด์ 50-100 ซีซี : น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร
แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นหมอกควันในอัตราส่วน ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตรม.
อัตราการใช้ แมลงบิน เช่น แมลงหวี่ แมลงวัน
ใช้ แม็กซายด์ 125 ซีซี : น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร ในกรณีควบคุมทั่วๆ ไป
ใช้ แม็กซายด์ 200 ซีซี : น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร ในกรณีระบาดรุนแรง
1 ลิตรของน้ำยาที่ผสมแล้ว พ่นต่อพื้นที่ 20 ตรม.
อัตราการใช้ แมลงคลาน เช่น แมลงปีกแข็ง
ใช้ แม็กซายด์ 125 ซีซี : น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร ในกรณีควบคุมทั่วๆ ไป
ใช้ แม็กซายด์ 200 ซีซี : น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร ในกรณีระบาดรุนแรง
1 ลิตรของน้ำยาที่ผสมแล้ว พ่นต่อพื้นที่ 20 ตรม.
อัตราการใช้ส่วนผสมเดลมีไซต์
แมลง การควบคุมทั่วไป กรณีระบาดรุนแรง
การควบคุม กำจัดยุง 100-120 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ 
ไปฉีดพ่น หมอกควัน ในอัตราส่วน ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตรม.
แมลงบิน เช่น แมลงหวี่ แมลงวัน 100-120 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร 
(1 ลิตรของน้ำยา ที่ผสมแล้ว พ่นต่อพื้นที่ 20 ตรม.) 125-150 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด
5 ลิตร 150-200 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร
แมลงคลาน เช่น แมลงปีกแข็ง (1 ลิตรของน้ำยา ที่ผสมแล้ว พ่นต่อพื้นที่ 20 ตรม.)
200-250 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร
© 2024 www.alvasupply2019.com All rights reserved.